อิฐเย็น SamrtBlock
       หน้าแรก       พันธมิตร       ร้องเรียน       คำถามที่พบบ่อย      สมัครงาน       ติดต่อเรา แสดงผลภาษาไทยThai  Switch to EnglishEng  
  เกี่ยวกับเรา
สินค้า สั่งซื้อ
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร
ตัวอย่างโครงการ
ทีมงาน
Construction Products
คอนกรีตมวลเบาแบบตกแต่งสำเร็จ
   
User: 
Password: 
Type: 
 
      สมัครสมาชิกใหม่
      ลืมรหัสผ่านคลิ๊กที่นี่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อทีมงาน
 
ประวัติความเป็นมา
       บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 350 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved Aerated Concrete: AAC) ภายใต้ชื่อ "สมาร์ทบล็อคเย็น" ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลกของ WEHRHAHN ประเทศเยอรมัน โดยสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 9 ทางหลวงหมายเลข 334 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และมีสำนักงานขายตั้งอยู่เลขที่ 947/144 ถนนบางนา-ตราด บางนาคอมเพล็กซ์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
 
พัฒนาการที่สำคัญ
 
ปี 2547
 • จัดตั้งบริษัท ภายใต้ชื่อบริษัท ออโตเครป แอเรทเต็ด คอนกรีตโปรดัก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 350.00 ล้านบาท
 • บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 2.15 กิจการผลิตวัสดุทนไฟหรือฉนวนกันความร้อน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • จัดตั้งสำนักงานขายในเขตกรุงเทพ ตั้งอยู่เลขที่ 947/144 บางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
ปี 2549
 • คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "มอก.1505-2541"
 • บริษัทเริ่มเดินเครื่องจักรผลิตคอนกรีตมวลเบาด้วยกำลังการผลิต 3 ล้านตารางเมตรต่อปี และเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "สมาร์ทบล็อคเย็น"
ปี 2550
 • บริษัทเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด" เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเครื่องหมายการค้า "สมาร์ทบล็อคเย็น"
ปี 2554
 • บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 180.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 530.00 ล้านบาท
ปี 2555
 • บริษัทขยายกำลังการผลิตคอนกรีตมวลเบาเพิ่มขึ้นเป็น 4.50 ล้านตารางเมตรต่อปี
 • บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทใหญ่ มีมติอนุมัติแผนการนำบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 530.00 ล้านบาท เหลือจำนวน 389.55 ล้านบาท เพื่อจัดโครงสร้างตามแผนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปี 2556
 • ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังนี้
  • เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 7.35 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท
  • แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)”
  • เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 70.45 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 460.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 460.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  • ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SMART จำนวน 70.45 ล้านหุ้น รวมกับหุ้นสามัญเดิม ของ SMART ที่บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CCP ถือกรรมสิทธิ์อยู่บางส่วน จำนวน 44.55 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น115.00 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
  • ให้นำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
  • เปลี่ยนชื่อทางการตลาด (Re-branding) จาก “SMART BLOCK” เป็น “SMART บล็อคเย็น”
  • ก่อสร้างคลังเก็บวัตถุดิบและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอิฐมวลเบาเป็น 4.5 ล้านตารางเมตรต่อปี จากเดิม 3.0 ล้านตารางเมตรต่อปี
ปี 2557
 • หลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557


 

© 2008 บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  |  สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3844-2500 โทรสาร 0-3844-2521
สำนักงานขาย เลขที่ 947/144 บางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2399-2020 โทรสาร 0-2399-2007-8 อีเมลล์: marketing@smartblock.in.th