อิฐเย็น SamrtBlock
       หน้าแรก       พันธมิตร       ร้องเรียน       คำถามที่พบบ่อย      สมัครงาน       ติดต่อเรา แสดงผลภาษาไทยThai  Switch to EnglishEng  
  เกี่ยวกับเรา
สินค้า สั่งซื้อ
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร
ตัวอย่างโครงการ
ทีมงาน
Construction Products
คอนกรีตมวลเบาแบบตกแต่งสำเร็จ
   
User: 
Password: 
Type: 
 
      สมัครสมาชิกใหม่
      ลืมรหัสผ่านคลิ๊กที่นี่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อทีมงาน
 
คณะกรรมการและผู้บริหาร

 

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
4. นายสุรพล เติมอริยบุตร กรรมการ
5. นางธิดา ธรรมสาโรช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ร้อยตรีสมควร สุธรรมโน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายสมชาย เลิศศักดิ์วิมาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)


คณะผู้บริหาร

ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการบริษัทฯ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3. นางสาวสมนึก ชัยธนะกุลมงคล กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4. นายชินณเดช ศิโรเวฐนุกุล กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย
5. นางสาวพรรณกมล เผ่าไทย กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและควบคุมธุรกิจ
6. นางสาวจารณี จังสมบัติศิริ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
7. นายฉันทวุฒิ ยินดีสุข                     กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเงิน
                                 
© 2008 บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  |  สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3844-2500 โทรสาร 0-3844-2521
สำนักงานขาย เลขที่ 947/144 บางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2399-2020 โทรสาร 0-2399-2007-8 อีเมลล์: marketing@smartblock.in.th